POWRÓT  
Znak kilometrowy drewniany (1938) – słup kilometrowy

Znak kilometrowy – słup kilometrowy (1938).

Znak, nie przewidziany w konwencji z 1931 r. Stanowi grupę znaków administracyjno-informacyjnych.

Przedstawia liczby kilometrów.

SZCZEGÓŁY DREWNIANEGO ZNAKU KILOMETROWEGO – SŁUPA KILOMETROWEGO

Liczba u góry, to liczba kilometrów do skrzyżowania lub miejscowości, wymienionej w dolnym napisie na ramieniu drogowskazu na skrzyżowaniu, które dojeżdżający do znaku ostatnio minął.

Rys. 1 Wygląd konstrukcji słupa kilometrowego – drewno (1938).

Liczba po środku, to liczba kilometrów od początku danej drogi (kilometr bieżący).

Rys. 2 Wymalowany przód słupa kilometrowego – drewno (1938).

Liczba u dołu, to liczba kilometrów, jaką dojeżdżający do znaku przebył od skrzyżowania lub miejscowości, której nazwa wymieniona jest w dolnym napisie na ramieniu drogowskazu dla odwrotnego kierunku ruchu na najbliższym skrzyżowaniu, do którego jadący się zbliża.

Rys. 3 Całościowo wymalowanego słupa kilometrowy – drewno (1938).

Rys. 4 Stan użytkowany słupa kilometrowego drewnianego (1938).

POWRÓT