POWRÓT  
Znak ostrzegawczy drewniany (1938) – skrzyżowania i rozwidlenia dróg

Znak ostrzegawczy (1938) skrzyżowania i rozwidlenia dróg

Znak skrzyżowanie dróg powinien być ustawiony przed wszystkimi skrzyżowaniami dróg z twardą nawierzchnią lub odgałęzieniami takich dróg jedna od drugiej.

Przed skrzyżowaniami drogi z twardą nawierzchnią z publiczną drogą gruntową lub odgałęzieniami drogi gruntowej od drogi z twardą nawierzchnią, znak należy ustawiać w tych przypadkach, gdy pojazd jadący po drodze gruntowej jest widoczny przez dojeżdżających do skrzyżowania po drodze z twardą nawierzchnią na długości mniejszej niż 100 m przed skrzyżowaniem.

SZCZEGÓŁY DREWNIANEGO ZNAKU DROGOWEGO OSTRZEGAWCZEGO

Znak drewniany z dykty grubości od 4 mm na ramach z łat drewnianych 5 cm x 2,5 cm. Górne i boczne krawędzie tablic drewnianych zabezpieczono od opadów obiciem z „blachy cynkowej”.

Rys. 1 Wygląd znaku ostrzegawczego (1938) skrzyżowania i rozwidlenia dróg.

Rys. 2 Przekrój znaku ostrzegawczego (1938) skrzyżowania i rozwidlenia dróg.

Rys. 3 Konstrukcja znaku ostrzegawczego (1938).

Rys. 4 Szczegóły elementów konstrukcyjnych znaku ostrzegawczego (1938).

POWRÓT