P-26 piesi POPRZEDNI ZNAKI DROGOWE POZIOME


P-27 kierunek i tor ruchu roweru

P-27 kierunek i tor ruchu roweru wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu

Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.

Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” można stosować na jezdni, z wyjątkiem:
– pasa ruchu dla rowerów,
– śluzy dla rowerów,
– przejazdu dla rowerzystów.

Znak P-27 umieszcza się na wylocie ze skrzyżowania i powtarza nie rzadziej niż co 50 m.