EDUKACJA BRD DLA DZIECI

ZNAKI DROGOWE PIONOWE – OSTRZEGAWCZE
Kolorowanka dla dzieci - znak drogowy A-17 dzieci Dzieci

 

Kolorowanka dla dzieci - znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapórPrzejazd kolejowy bez zapór

 

Kolorowanka dla dzieci - znak drogowy A-24 rowerzyściRowerzyści

 

Kolorowanka dla dzieci - znak drogowy A-21 tramwajTramwaj

 

Autor kolorowanek Marcin Hałuszczak zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem https://znakidrogowe.info/kolorowanki-dla-dzieci/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.

Autor kolorowanek Marcin Hałuszczak wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).

Wykorzystanie kolorowanek w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz publikacja kolorowanek na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie. Dane do kontaktu https://znakidrogowe.info/o-mnie/.

Punktem wyjściowym do opracowania kolorowanek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.