EDUKACJA BRD DLA DZIECI

ZNAKI DROGOWE PIONOWE – OSTRZEGAWCZE
Krzyżówka nr 1 - dla dzieci - znaki drogowe ostrzegawczeKrzyżówka nr 1 Krzyżówka nr 2 - dla dzieci - znaki drogowe ostrzegawczeKrzyżówka nr 2 Krzyżówka nr 3 - dla dzieci - znaki drogowe ostrzegawczeKrzyżówka nr 3 Krzyżówka nr 4 - dla dzieci - znaki drogowe ostrzegawczeKrzyżówka nr 4

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Krzyżówki – Edukacja BRD dla dzieci” zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem
https://znakidrogowe.info/krzyzowki-dla-dzieci/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Krzyżówki – Edukacja BRD dla dzieci” wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).

Wykorzystanie publikacji „Krzyżówki – Edukacja BRD dla dzieci” autorstwa Marcina Hałuszczak w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz publikacja krzyżówek w jakiejkolwiek formie m.in na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie.
Dane do kontaktu https://znakidrogowe.info/o-mnie/.

Punktem wyjściowym do opracowania krzyżówek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.