NASTĘPNY P-7b linia krawędziowa – ciągła szeroka


P-7a linia krawędziowa – przerywana szeroka

P-7a linia krawędziowa – przerywana szeroka wyznacza krawędź jezdni

Znak P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka” wyznacza krawędź jezdni.

Linie P-7a o szerokości 0,24 m stosuje się na:

  • autostradach i drogach ekspresowych,
  • na drogach posiadających twarde pobocze lub opaskę,
  • na drogach z numerem szlaku międzynarodowego,
  • na drogach dwujezdniowych.

Na pozostałych drogach dopuszcza się stosowanie linii P-7c o szerokości 0,12 m, jednak zalecane jest stosowanie linii P-7a na wszystkich drogach.

Linię stosuje się przede wszystkim do wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu.

Linia krawędziowa przerywana może być stosowana na odcinkach o dobrej widoczności, na których omijanie stojących pojazdów przez uczestników ruchu, zobowiązanych do poruszania się po poboczu, nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto znaki te stosuje się w celu:

  • przedłużenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach (P-7a),
  • wyznaczenia przejazdów przez pasy dzielące jezdnie (P-7a)
  • oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej(P-7a),
  • oznaczenia zjazdów (P-7a).

Przykład 1 znaku P-7a linia krawędziowa – przerywana szeroka

Przykład 2 znaku P-7a linia krawędziowa – przerywana szeroka