P-7a linia krawędziowa – przerywana szeroka POPRZEDNI NASTĘPNY P-7c linia krawędziowa – przerywana wąska


P-7b linia krawędziowa – ciągła szeroka

P-7b linia krawędziowa – ciągła szeroka wyznacza krawędź jezdni

Znak P-7b „linia krawędziowa – ciągła szeroka” wyznacza krawędź jezdni.

Linie P-7b o szerokości 0,24 m stosuje się na:

 • autostradach i drogach ekspresowych,
 • na drogach posiadających twarde pobocze lub opaskę,
 • na drogach z numerem szlaku międzynarodowego,
 • na drogach dwujezdniowych.

Na pozostałych drogach dopuszcza się stosowanie linii P-7d o szerokości 0,12 m, jednak zalecane jest stosowanie linii P-7b na wszystkich drogach.

Linie stosuje się przede wszystkim dla wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników (przy czym lokalnie zastosowany krawężnik – ułożony na płask – nie zwalnia z konieczności stosowania linii krawędziowej):

 • wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi autostrad, dróg ekspresowych i dwujezdniowych (tylko linia P-7b),
 • korygowania przebiegu krawężnika,
 • oddzielenia torowiska tramwajowego (tylko linia P-7b),
 • obwiedni powierzchni wyłączonych z ruchu znakiem P-21 (tylko linia P-7b),
 • na odcinkach drogi, na których ze względu na obowiązujące przepisy lub bezpieczeństwo zatrzymanie się na jezdni i na poboczu jest zabronione, w szczególności ciągłe linie krawędziowe należy stosować na:
  • odcinkach drogi, na których na poboczu występuje ruch pieszych lub rowerzystów,
  • odcinkach drogi, na których szerokość pobocza uniemożliwia zatrzymanie się pojazdu samochodowego poza jezdnią,
  • łukach poziomych,
  • łukach pionowych wypukłych,
  • odcinkach z barierami,
  • odcinkach dróg, na których stosuje się linie: P-4, P-3a, P-2a i P-2b,
  • wiaduktach, mostach i w tunelach,
  • odcinkach dróg, na których obowiązują zakazy wyrażone znakami pionowymi B-35 „zakaz postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania się”.