P-7b linia krawędziowa – ciągła szeroka POPRZEDNI NASTĘPNY P-7d linia krawędziowa – ciągła wąska


P-7c linia krawędziowa – przerywana wąska

P-7c linia krawędziowa – przerywana wąska wyznacza krawędź jezdni

Znak P-7c „linia krawędziowa – przerywana wąska” wyznacza krawędź jezdni.

Linie P-7a o szerokości 0,24 m stosuje się na:

  • autostradach i drogach ekspresowych,
  • na drogach posiadających twarde pobocze lub opaskę,
  • na drogach z numerem szlaku międzynarodowego,
  • na drogach dwujezdniowych.

Na pozostałych drogach dopuszcza się stosowanie linii P-7c o szerokości 0,12 m, jednak zalecane jest stosowanie linii P-7a na wszystkich drogach.

Linię stosuje się przede wszystkim do wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu.

Linia krawędziowa przerywana może być stosowana na odcinkach o dobrej widoczności, na których omijanie stojących pojazdów przez uczestników ruchu, zobowiązanych do poruszania się po poboczu, nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto znaki te stosuje się w celu:

  • oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej (P-7a, P-7c),
  • oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c).