P-1e linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka POPRZEDNI NASTĘPNY P-2b linia pojedyncza ciągła – szeroka


P-2a linia pojedyncza ciągła – wąska

P-2a linia pojedyncza ciągła – wąska oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią

Znak P-2a „linia pojedyncza ciągła – wąska” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Stosuje się do oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.

Znak P-2a powinien być poprzedzony znakiem P-6, a następować po nim mogą znaki: P-1a, P-1b, P-1d i P-3b. W obszarze zabudowanym, na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, znak ten można poprzedzać znakiem P-1b.

Długość linii pojedynczej ciągłej – wąskiej powinna wynosić co najmniej 20 m