P-2b linia pojedyncza ciągła – szeroka POPRZEDNI NASTĘPNY P-3b linia jednostronnie przekraczalna – krótka


P-3a linia jednostronnie przekraczalna – długa

P-3a linia jednostronnie przekraczalna – długa stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej

Znak P-3a „linia jednostronnie przekraczalna – długa” stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej.

W szczególności znak jest stosowany na jezdniach dwukierunkowych dwupasowych w rejonach:
– łuków poziomych i pionowych wypukłych o niedostatecznej widoczności,
– przejazdów kolejowych i tramwajowych,
– przejść dla pieszych,
gdy jest uzasadnione ułatwienie opuszczania tych rejonów przez kierujących pojazdami.

Znak ten stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.

Znak P-3a z linią ciągłą znajdującą się po prawej stronie powinien być poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub P-1b, a następować po nim mogą znaki P-4 lub P-6.

Długość linii jednostronnie przekraczalnej – długiej powinna wynosić co najmniej 50 m.

Znak P-3* „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

* Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych