P-18 stanowisko postojowe POPRZEDNI NASTĘPNY P-20 koperta


P-19 linia wyznaczająca pas postojowy

P-19 linia wyznaczająca pas postojowy

Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

Stosuje się na drogach w obszarze zabudowanym w celu:
– wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub zatoki postojowej,
– wyznaczenia miejsc postojowych częściowo na jezdni, częściowo na chodniku.

Szerokość pasa postojowego powinna być nie mniejsza niż 2,0 m.