1. Prezentowane treści, materiały, akty prawne, inne teksty, opinie zawarte na stronie https://znakidrogowe.info mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Korzystanie z prezentowanych treści, materiałów, aktów prawnych, innych tekstów, opinii zawartych na stronie https://znakidrogowe.info odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika (Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze strony https://znakidrogowe.info).

3. Właściciel praw oraz Zarządzający stroną internetową https://znakidrogowe.info oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby prezentowane treści, materiały, akty prawne, inne teksty, opinie były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

4. Ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, prezentowane treści, materiały, akty prawne, inne teksty, opinie mogą być niepełne lub nieaktualne.

5. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, w oparciu o informacje zawarte na tej stronie https://znakidrogowe.info, należy zweryfikować informacje u ich bezpośredniego źródła oraz zasięgnąć porady u kompetentnego specjalisty.

6. Firma hm PROGRES Marcin Hałuszczak nie ponosi wobec nikogo i w żadnych okolicznościach odpowiedzialność za ewentualne błędy lub braki w prezentowanych treściach, materiałach, aktach prawnych, innych tekstach, opiniach przedstawionych na stronie https://znakidrogowe.info, ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o przedmiotowe informacje, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w przypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.