Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.
Konfucjusz (551-479 p.n.e.) – chiński filozof

Mgr inż. Marcin Hałuszczak, ekspert ds. inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ekspertyz, doradztwa, analiz oraz projektów i szkoleń, pn:

hm PROGRES Marcin Hałuszczak,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/31
31-234 Kraków,
NIP 945-180-90-04

 

Wybrane osiągnięcia zawodowe:

  • Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego
   specjalności: Drogi i mosty kołowe (1993).

 

  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu
   specjalność: Drogi, Ulice, Autostrady (2000).

 

  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej,
   studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego (2010).

 

  • Politechnika Krakowska – Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych,
   studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego (2015) słuchacz .

 

  • Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania
   w Budownictwie i Transporcie,
   studia podyplomowe Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych (2017).

 

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego

certyfikat z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydany przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

certyfikat z dnia 05 maja 2016 r. wydany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

certyfikat z dnia 11 kwietnia 2019 r. wydany przez Ministra Infrastruktury

 

Wykładowca na Kursie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu.

Wykładowca na Kursie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Inżynierii Drogowej.