EDUKACJA BRD DLA DZIECI

ZNAKI DROGOWE PIONOWE – OSTRZEGAWCZE
Policz znaki dla dzieci - znaki drogowe pionowe ostrzegawczePolicz znaki nr 1 Policz znaki dla dzieci - znaki drogowe pionowe ostrzegawczePolicz znaki nr 2 Policz znaki dla dzieci - znaki drogowe pionowe ostrzegawczePolicz znaki nr 3 Policz znaki dla dzieci - znaki drogowe pionowe ostrzegawczePolicz znaki nr 4

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Policz znaki – Edukacja BRD dla dzieci” zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem
https://znakidrogowe.info/policz-znaki-dla-dzieci/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Policz znaki – Edukacja BRD dla dzieci” wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora
e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).

Wykorzystanie publikacji „Policz znaki – Edukacja BRD dla dzieci” autorstwa Marcina Hałuszczak w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz publikacja kolorowanek na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie.
Dane do kontaktu https://znakidrogowe.info/o-mnie/.

Punktem wyjściowym do opracowania kolorowanek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.