ZNAKI DROGOWE POZIOME


P-21 powierzchnia wyłączona

P-21 powierzchnia wyłączona oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione

P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

Powierzchnie wyłączone z ruchu pojazdów wyznaczone są przez zbiór linii równoległych lub zbliżonych do równoległych względem siebie, ukośnych do toru jazdy pojazdów i ograniczonych linią krawędziową – ciągłą szeroką P-7b.

Powierzchnie takie stosuje się w celu:
– dokładnego wskazania toru jazdy pojazdu,
– skorygowania przebiegu krawężnika,
– oddalenia toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
– uzupełnienia wysepek wyodrębnionych z jezdni, wyjątkowo ich zastąpienia.

Linie wewnątrz powierzchni ograniczonej linią ciągłą wyznacza się ukośnie do linii obwodowej w sposób stwarzający wrażenie „ześlizgiwania się” pojazdów.

W zależności od układu kierunków jazdy na zewnątrz powierzchni wyłączonej z ruchu linie wewnętrzne mogą być proste lub łamane.

Przykład 1 znaku P-21 powierzchnia wyłączona

Przykład 2 znaku P-21 powierzchnia wyłączona