PRZEPISY PRAWA    

Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://znakidrogowe.info/prawo-o-ruchu-drogowym/
należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Prawo o ruchu drogowym

 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
[Tekst ujednolicony]
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2020 poz. 110)
[Obwieszczenie]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2020-01-24
Data wydania: 2019-12-09
 

Nowelizacje po tekście jednolitym (4)
(4) Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 1087)
[ Ustawa ]    Data: 2020-05-06,  Status: obowiązujący.
(3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. 2020 poz. 695)
[ Ustawa ]     Data: 2020-04-16,  Status: obowiązujący.
(2) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 568)
[ Ustawa ]  Data: 2020-03-31,  Status: obowiązujący.
(1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 284)
[ Ustawa ]  Data: 2020-01-23,  Status: obowiązujący.
<<<     POWRÓT