P-10 przejście dla pieszych POPRZEDNI NASTĘPNY P-10 przejście dla pieszych i P-11 przejazd dla rowerzystów


P-11 przejazd dla rowerzystów

P-11 przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów

Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

Stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonych do poprzecznego ruchu rowerów.

Przejazdy dla rowerzystów wyznacza się na przedłużeniu drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów.

Powierzchnię przejazdu wyznaczają dwie linie przerywane, poprzeczne do osi jezdni.