NASTĘPNY P-11 przejazd dla rowerzystów


P-10 przejście dla pieszych

P-10 przejście dla pieszych oznacza miejsce przejścia dla pieszych

Znak P-10 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

Stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych.

Powierzchnię przejścia wyznaczają linie, których długość stanowi szerokość przejścia.

Przed przejściami dla pieszych wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowaniami oraz na skrzyżowaniach na wlotach drogi z pierwszeństwem umieszcza się znak P-14. Zaleca się umieszczanie znaku P-14 także przed przejściami dla pieszych wyznaczonymi na wlotach dróg podporządkowanych oraz na skrzyżowaniach dróg równorzędnych.