P-11 przejazd dla rowerzystów POPRZEDNI ZNAKI DROGOWE POZIOME


P-10 przejście dla pieszych i P-11 przejazd dla rowerzystów

P-10 przejście dla pieszych i P-11 przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

Znak P-10 „przejście dla pieszych ” i P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.

Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, brak miejsca na wyznaczenie odrębnego przejścia i przejazdu dla rowerzystów, dopuszcza się jednostronne połączenie znaku P-10 ze znakiem P-11

Powierzchnię przejazdu dla rowerzystów połączonego z przejściem dla rowerów oznacza się barwą czerwoną.