P-15 trójkąt podporządkowania POPRZEDNI NASTĘPNY P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej


P-23 rower

P-23 rower oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach

Znak P-23 „rower” oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach.

Po części drogi oznaczonej znakiem P-23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość.

Na drogach dla rowerów i pieszych znak P-23 stosuje się łącznie ze znakiem P-26.

Przykład 1 znaku P-23 rower