EDUKACJA BRD DLA DZIECI

ZNAKI DROGOWE PIONOWE – OSTRZEGAWCZE
Rysowanie symetryczne - dla dzieci - znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwoInne niebezpieczeństwo Rysowanie symetryczne - dla dzieci - znak drogowy A-11 nierówna drogaNierówna droga Rysowanie symetryczne - dla dzieci - znak drogowy A-5 skrzyżowanie drógSkrzyżowanie dróg Rysowanie symetryczne - dla dzieci - znak drogowy A-29 sygnały świetlneSygnały świetlne

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Rysuj symetrycznie – Edukacja BRD dla dzieci” zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem
https://znakidrogowe.info/rysowanie-symetryczne-dla-dzieci/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Rysuj symetrycznie – Edukacja BRD dla dzieci” wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).

Wykorzystanie publikacji „Rysuj symetrycznie – Edukacja BRD dla dzieci” autorstwa Marcina Hałuszczak w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz publikacja kolorowanek na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie.
Dane do kontaktu https://znakidrogowe.info/o-mnie/.

Punktem wyjściowym do opracowania kolorowanek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.