Rysuj symetrycznie dla dzieci – znak drogowy inne niebezpieczeństwo