Rysuj symetrycznie dla dzieci – znak drogowy nierówna droga