Rysuj symetrycznie dla dzieci – znak drogowy skrzyżowanie dróg