Rysuj symetrycznie dla dzieci – znak drogowy sygnały świetlne