NASTĘPNY P-19 linia wyznaczająca pas postojowy


P-18 stanowisko postojowe

P-18 stanowisko postojowe wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów

Znak P-18 „stanowisko postojowe” wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

Stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak pionowy A-7 „ustąp pierwszeństwa”.

Stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk.

Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.