P-8a

 

P-8b

 

P-8c

 

P-8d

 

P-8e

 

P-8f

 

P-8g

 

P-8h

 

P-8i

 

 

Strzałki stosuje się w celu lepszego zorientowania kierujących pojazdami o zasadach korzystania z pasów ruchu, na których się znajdują, a przez to usprawnienia ruchu i podniesienia jego bezpieczeństwa.

Strzałki kierunkowe stosuje się w celu wskazania dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym się znajdują.

Strzałki kierunkowe stosuje się w trzech odmianach:
– długie – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h,
– krótkie – na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
– mini – na drodze lub jej części, przeznaczonej do ruchu rowerów, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.