EDUKACJA BRD DLA DZIECI

POKOLORUJ SYGNALIZATORY WG SEKWENCJI PODSTAWOWEJ
Sygnalizacja świetlna - sygnalizacja świetlna świetlna ogólna S-1Sygnalizator ogólny S-1 Sygnalizacja świetlna - sygnalizacja świetlna świetlna ogólna S-1aSygnalizator ogólny S-1a Sygnalizacja świetlna - sygnalizacja świetlna świetlna kierunkowa S-3 (prosto)Sygnalizator kierunkowy S-3
(prosto)
Sygnalizacja świetlna - sygnalizacja świetlna świetlna kierunkowa S-3 (prosto, prawo)Sygnalizator kierunkowy S-3
(prosto, prawo)

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Sygnalizacja dla pojazdów – Edukacja BRD dla dzieci” zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem https://znakidrogowe.info/sygnalizacja-swietlna-pojazdy/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.

Autor Marcin Hałuszczak publikacji „Sygnalizacja dla pojazdów – Edukacja BRD dla dzieci” wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).

Wykorzystanie publikacji „Sygnalizacja dla pojazdów – Edukacja BRD dla dzieci” autorstwa Marcina Hałuszczak w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz publikacja kolorowanek na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie.
Dane do kontaktu https://znakidrogowe.info/o-mnie/.

Punktem wyjściowym do opracowania kolorowanek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.

Zbiorcze zestawienie plików do pobrania

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Sygnalizator ogólny S-1 74 KB
2 pdf Sygnalizator ogólny S-1a 81 KB
3 pdf Sygnalizator kierunkowy S-3 (prosto) 77 KB
4 pdf Sygnalizator kierunkowy S-3 (prosto-prawo) 80 KB