S-4 sygnalizator nad pasami POPRZEDNI NASTĘPNY S-6 sygnalizator dla rowerzystów


Sygnalizator S-5 dla pieszych

Sygnalizator S-5 dla pieszych

Sygnały dla pieszych stosuje się wyłącznie na wyznaczonych przejściach zarówno w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją, jak i poza nimi, a także na przejściach przez wydzielone torowisko dla pojazdów szynowych.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście;

sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym

sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście.

 

Sekwencja sygnału dla sygnalizatorów S-5

Sekwencja sygnału dla sygnalizatora S-5

Sygnały dla pieszych nadawane być mogą tylko w sekwencji:
czerwony → zielony → zielony migający → czerwony.