S-2 sygnalizator nadający sygnał dopuszczający skręcanie POPRZEDNI NASTĘPNY S-3a sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi dotyczy kierujących rowerem


Sygnalizator kierunkowy S-3

Sygnalizator kierunkowy S-3 nadający sygnały świetlne dotyczące kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami)

Sygnalizator S-3 przeznaczony jest dla kierujących wszystkimi pojazdami.

Sygnały kierunkowe nadawane przez sygnalizatory S-3 mają postać czarnej strzałki na polu czerwonym lub żółtym oraz zielonej strzałki na polu czarnym, skierowanej w kierunku jazdy.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3 oznaczają:

sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;

sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony;

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
sygnał zielony – nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
– ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
– ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego;

sygnał żółty
– zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

 

Sekwencja sygnału dla sygnalizatora S-3

Sekwencja sygnału dla sygnalizatora S-3

Sygnały kierunkowe dla kierujących pojazdami, nadawane są w następującej sekwencji podstawowej:
czerwony → czerwony i żółty → zielony → żółty → czerwony.

 

Przykłady sygnalizatorów kierunkowych S-3 nadających sygnały świetlne dotyczące kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami)

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi na wprost dla kierujących wszystkimi pojazdami:

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi na wprost

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi w lewo dla kierujących wszystkimi pojazdami:

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi w lewo

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi w prawo dla kierujących wszystkimi pojazdami:

Sygnalizatory kierunkowe S-3 z sygnałami kierunkowymi w prawo