NASTĘPNY S-1a sygnalizator ogólny dla kierujących rowerami


Sygnalizator ogólny S-1

Sygnalizator ogólny S-1 dla kierujących wszystkimi pojazdami nadający podstawową sekwencję sygnałów

Do nadawania sygnałów ogólnych do kierowania ruchem stosuje się sygnalizatory S-1 i S-1a.

Sygnalizator S-1 jest przeznaczony dla kierujących wszystkimi pojazdami.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;

sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony;

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
sygnał zielony – nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
– ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
– ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego;

sygnał żółty
– zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

Sygnały dla kierujących pojazdami nadawane są w następującej sekwencji podstawowej:
czerwony → czerwony i żółty → zielony → żółty → czerwony.

Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi

W drogowej sygnalizacji świetlnej używa się sygnałów sterujących ruchem pojazdów także w innych sekwencjach niż podstawow.

W sygnalizacjach poza skrzyżowaniami, dla sterowania ruchem wahadłowym, na zwężonym odcinku drogi, można używać sygnałów tylko o dwóch barwach: czerwonej i zielonej w sekwencji:
czerwony →zielony → czerwony