S-1 sygnalizator ogólny dla kierujących wszystkimi pojazdami POPRZEDNI NASTĘPNY S-2 sygnalizator nadający sygnał dopuszczający skręcanie


Sygnalizator ogólny S-1a

Sygnalizator ogólny S-1a dla kierujących rowerami nadający podstawową sekwencję sygnałów

Do nadawania sygnałów ogólnych do kierowania ruchem stosuje się sygnalizatory S-1a i S-1.

Sygnalizator S-1a jest przeznaczony dla kierujących rowerami znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1a oznaczają:

sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator;

sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony;

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
sygnał zielony – nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
– ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
– ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego;

sygnał żółty
– zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

Sygnały dla kierujących rowerami nadawane są w następującej sekwencji podstawowej:
czerwony → czerwony i żółty → zielony → żółty → czerwony.