Sygnalizator wzbudzany przez tramwaj POPRZEDNI NASTĘPNY Sygnał ostrzegawczy w postaci migającej sylwetki pieszego


Sygnalizator ostrzegawczy nad przejściem

Sygnalizator ostrzegawczy nad przejściem

Sygnałem ostrzegawczym nakazującym wszystkim kierującym i pieszym zachowanie szczególnej ostrożności jest migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizatory dla pojazdów lub sygnalizatory jednokomorowe.

Sygnał ostrzegawczy połączony ze znakiem D-6 zainstalowanym nad przejściem dla pieszych, tzw. przejście aktywne.

 

Sygnał ostrzegawczy stosowany nad przejściami dla pieszych poza skrzyżowaniami

Sygnał ostrzegawczy stosowany nad przejściami dla pieszych

Sygnał ostrzegawczy stosowany nad przejściami dla pieszych