S-1a sygnalizator ogólny dla kierujących rowerami POPRZEDNI NASTĘPNY S-3 sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi dla kierujących wszystkimi pojazdami


Sygnalizator ogólny S-2

Sygnalizator S-2 nadający sygnał dopuszczający skręcanie

Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, w postaci sygnału czerwonego ogólnego i zielonej strzałki skierowanej w lewo lub w prawo, nadawany jest przez sygnalizator S-2

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie, o których mowa powyżej, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, nadawany w sekwencji:
czerwony → czerwony z zieloną strzałką → czerwony.

 

Przykład sygnalizatorów S-2 nadających sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką