S-3a sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi dotyczy kierujących rowerem POPRZEDNI NASTĘPNY S-5 sygnalizator dla pieszych


Sygnalizator S-4 nad pasami

Sygnalizator S-4 nad pasami

Sygnał S-4 stosuje się nad pasami o przemiennym kierunku ruchu.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:

sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony;

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

Sygnały te, określające dozwolony w danym okresie sposób wykorzystania wskazanego pasa, nie tworzą powtarzalnej sekwencji w takim sensie, jak pozostałe sygnały.

 

Sekwencja sygnału dla sygnalizatorów S-4

Sekwencja sygnału dla sygnalizatora S-4

Sygnalizator S-4 z sekwencją sygnałów nad pasami o przemiennym kierunku ruchu. Są one nadawane alternatywnie jako sygnały stałe przez cały okres obowiązywania danej organizacji ruchu na pasach o ruchu przemiennym. Sygnały nadawane przez sygnalizator S-4 mają postać sygnału stałego.