S-7 sygnalizator nad pasami POPRZEDNI NASTĘPNY Sygnalizator ostrzegawczy nad przejściem


Sygnalizator wzbudzany przez tramwaj

Sygnalizator wzbudzany przez tramwaj

W sygnalizacjach wzbudzanych przez tramwaj na przecięciach drogi z torami tramwajowymi stosuje się sygnał czerwony i sygnał żółty.

Stanem ustalonym jest sygnał żółty migający. W okresach przerw w komunikacji tramwajowej, np. w godzinach nocnych, stanem ustalonym jest brak sygnału.

 

Sekwencja sygnału dla sygnalizatorów wzbudzany przez tramwaj

Sekwencja sygnału dla sygnalizatorów wzbudzany przez tramwaj

Sygnały nadawane w sekwencji:
żółty migający → żółty stały → czerwony → żółty migający.