ZNAKI DROGOWE POZIOME


Symbole znaków pionowych

symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym

Symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

Konstrukcja tych symboli jest wydłużona w osi jezdni względem wymiarów poprzecznych.