POWRÓT

 

C-12 ruch okrężny

Przykład znaku C-12 ruch okrężny

Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

 

SYTUACJA DROGOWA – ZNAK C-12

Przykład znaku C-12 ruch okrężny

Znak drogowy pionowy A-7 ustąp pierwszeństwa. Znak drogowy pionowy C-12 ruch okrężny.

Przykład znaku C-12 ruch okrężny

Przykład znaku C-12 ruch okrężny

Przykład znaku C-12 ruch okrężny

Przykład znaku C-12 ruch okrężny