tabliczka T12 POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T14


T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-13 „tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein”