tabliczka T14a POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T14c


T-14b tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych pojazdów

T-14a tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami

T-14b „tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych pojazdów”.