tabliczka T14c POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T15


T-14d tabliczka wskazująca miejsce na przejeździe kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków

T-14d tabliczka wskazująca miejsce na przejeździe kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków

T-14d „tabliczka wskazująca miejsce na przejeździe kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków”.