T-15 tabliczka POPRZEDNIA NASTĘPNA T-16a tabliczka
T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-16 „tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce”.

Tabliczkę T-16 stosuje się, jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej.

Tabliczkę T-16 i jej odmianę stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane często wjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej.

Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 „inne niebezpieczeństwo” bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

znak drogowy pionowy A-30 inne niebezpieczeństwoA-30
PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce tzn. pojazdów straży pożarnej.

Przykład 2 znaku T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi