tabliczka T16 POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T17


T-16a tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych karetki pogotowia ratunkowego

T-16a tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych karetki pogotowia ratunkowego

T-16 „tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych karetki pogotowia ratunkowego”.

Tabliczkę T-16a stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane często wjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej.

Tabliczka T-16a może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.