tabliczka T30a POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T30c


T-30b tabliczka oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika

T-30b tabliczka oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika

T-30b „tabliczka oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika”.