tabliczka T30c POPRZEDNIA NASTĘPNA tabliczka T30e


T-30d tabliczka oznaczającą postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika

T-30d tabliczka oznaczającą postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika

T-30d „tabliczka oznaczającą postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika”.