PRZEPISY PRAWA    

Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://znakidrogowe.info/taryfikator-mandatow/
należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Taryfikator mandatów

 
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Dz.U. 2013 poz. 1624
[Obwieszczenie]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-23
Data wydania: 2013-10-04
 

Nowelizacje po tekście jednolitym (3)
(3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(Dz.U. 2017 poz. 1436)

[ Tekst ogłoszony ]
Status: obowiązujący
Data wydania: 2017-07-18; Data wejścia w życie: 2017-08-11;
(2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(Dz.U. 2015 poz. 506)

[ Tekst ogłoszony ]
Status: obowiązujący
Data wydania: 2015-04-09; Data wejścia w życie: 2015-04-11;
(1) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13
(Dz.U. 2014 poz. 1374)

[ Tekst ogłoszony ]
Status: obowiązujący
Data wydania: 2014-09-30; Data wejścia w życie: 2014-10-10;
<<<     POWRÓT