NASTĘPNY P-23 rower


P-15 trójkąt podporządkowania

P-15 trójkąt podporządkowania potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowymi A-7

Znak P-15 „trójkąt podporządkowania” potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowymi A-7.

Stosuje się na wlotach podporządkowanych w celu uprzedzenia kierujących o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem, jako uzupełnienie znaków pionowych A-7 „ustąp pierwszeństwa”.

Trójkąty podporządkowania umieszcza się, oddzielnie na każdym pasie ruchu, zawsze na wlotach dróg podporządkowanych, które na poprzedzającym odcinku miały pierwszeństwo.

Zaleca się je także stosować w innych przypadkach uzasadnionych warunkami ruchu i stanem bezpieczeństwa.