PRZEPISY PRAWA    

Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://znakidrogowe.info/warunki-znakow-sygnalow/
należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311)
[Obwieszczenie]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2019-11-26
Data wydania: 2019-09-09
 

UWAGA!
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu
(Dz.U. 2020 poz. 862)
[Obwieszczenie]
Data ogłoszenia: 2020-05-15
Data wydania: 2020-05-12
Data wejścia w życie: 2020-05-15
<<<     POWRÓT