P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów POPRZEDNI ZNAKI DROGOWE POZIOME


P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu

Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu:
1) na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych;
2) przed przejściem dla pieszych;
3) przed przystankami tramwajowymi bez wysepek;
4) przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi;
5) przed przejazdem dla rowerzystów;
6) przed śluzą dla rowerów;
7) przed sygnałem świetlnym.

Obowiązek zatrzymania pojazdu w miejscu, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów.

Na wlotach skrzyżowań dróg równorzędnych znak P-14 wyznacza się analogicznie jak znak P-12 na skrzyżowaniach.

Znak P-14 może być umieszczony oddzielnie na każdym pasie ruchu.

Przykład 1 znaku P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów