P-12 linia bezwzględnego zatrzymania – stop POPRZEDNI NASTĘPNY P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów


P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7

Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

Stosuje się jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak pionowy A-7 „ustąp pierwszeństwa”.

Uzupełnieniem znaku P-13 może być znak P-15 umieszczony na jezdni przed tą linią.

Przykład 1 znaku P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów